Regulatori rasvjete

Početna stranica
 
Kazalo
 

 

Svjetlosne promjene su nezaobilazni dio kazališne, televizijske i koncertne rasvjete. Složeniji rasvjetni sustavi traže upravljanje velikim brojem reflektora i drugih uređaja (automatskih reflektora, dimilica i sl.). Za to je potrebno:

  • moći odrediti intenzitet svjetla svakog reflektora, što se postiže regulacijom radnog napona
  • moći postaviti sve parametre automatskih reflektora i sličnih uređaja
  • moći zapamtiti tako određenu svjetlosnu situaciju i pozvati je u željenom trenutku
  • moći prelaziti iz jedne svjetlosne situacije u drugu željenom brzinom 

Sustav regulacije rasvjete se sastoji od zatamnjivača (dimmera) i upravljačke konzole (regulatora). Dimmer je je razvodna kutija u koju ulazi trofazna struja, najčešće snage 30 kW, sa više (najčešće 6 ili 12) jednofaznih izlaza. Ono što ga razlikuje od obične razvodne kutije je mogućnost ragulacije napona na monofaznim izlazima. Napon može imati bilo koju vrijednost između 0 V i nazivnog napona, najčešće 220 V.

Koliki će biti napon na pojedinom izlazu dimmera određuje regulator, koji je sa dimmerom povezan komandnim kabelom.


  Kanali

Shema prikazuje način spajanja sustava kontrole rasvjete. U dimmer ulazi trofazna struja i dijeli se na šest monofaznih izlaza. Svaki izlaz je zasebni strujni krug, osiguran vlastitim osiguračem. Ovi strujni krugovi se nazivaju dimmerskim kanalima.

Na regulatoru postoji po jedan klizač za svaki dimmerski kanal. Klizači su sa dimmerima povezani kontrolnim kanalima koji prenose informaciju o traženom izlaznom naponu pojedinog dimmerskog kanala.

Dimmerski kanali provode jaku struju i napajaju reflektore. Kontrolni kanali prenose informacije i upravljaju radom dimerskih kanala.


  Patch

U gornjem primjeru su kontrolni kanali bili povezani sa dimerskima u odnosu 1:1. Prvi kontrolni kanal regulira prvi dimmerski kanal, drugi kontrolni kanal kontrolira drugi dimmerski kanal itd. To nije jedina mogućnost. Na shemi lijevo prvi kontrolni kanal kontrolira dimmerske kanale 1, 2 i 3, drugi kontrolni kanal upravlja dimmerskim kanalom 4, dok četvrti kontrolni kanal regulira dimmerske kanale 5 i 6. Način povezivanja kontrolnih i dimmerskih kanala naziva se patch. Postoji više razloga za promjenu veze kontrolnih i dimmerskih kanala. Navesti ćemo dva primjera:

  • Imamo 8 reflektora od 5 kW kao stražnje svjetlo. Želimo ih uvijek paliti kao jednu grupu. Ako povežemo 8 dimmera na koje su ti reflektori spojeni sa istim kontrolnim kanalom, svih osam palimo jednim klizačem regulatora
  • Imamo više reflektora u prednjem svjetlu spojenih na različite dimmere. Da ih nebi morali tražiti po regulatoru možemo ih rasporediti na fizički susjedne klizače i olakšati si snalaženje.

  Dimmer Law ( zakon)

 

Moderni dimmeri omogućuju izbor načina rada koji najbolje odgovara rasvjetnom uređaju koji je na njih priključen. Neki od načina rada su:

  • ON / OFF za uređaje koji moraju uvijek raditi na punom naponu (neke vrste spotova za pratnju, na pr).
  • Prednapon za jake reflektore koji se sporo pale: određeni mali napon je uvijek prisutan, tako da se žarna nit nikada ne ohladi
  • Fluo način rada koji omogućuje reguliranje intenziteta fluorescentnih cijevi

  Protokoli

Protokol je jezik kojim komuniciraju dimmeri i regulatori. Veza između regulatora i dimmera može biti analogna ili digitalna.

U slučaju analogne veze informacije prenosi kontrolni napon koji može imati vrijednost između 0 i 10 V. Ukoliko je napon kontrolnog kanala 0 V, izlaz na pripadajućem dimmerskom kanalu je također 0V. Ukoliko je napon kontrolnog kanala 10 V, pripadajući dimmerski kanal daje na izlazu puni napon, 220 V. Kod analogne veze regulator je sa dimmerima povezan zvjezdasto: iz regulatora do svakog od dimmera se povlači poseban kabel.

Drugi način komunikacije regulatora i dimmera je digitalni. Regulator šalje dimmerima digitalno kodirane brojeve između 0 i 255. Broj 0 označava isključen dimmerski kanal, a broj 255 dimmerski kanal na punoj snazi. U digitalnoj komunikaciji izlaz dimmerskog kanala može imati 255 različitih vrijednosti. Za reguliranje napona na reflektorima to je dovoljno. Veza regulatora i dimmera je u slučaju digitalne komunikacije lančana: komandni kabel ide iz regulatora u prvi dimmer, iz njega u drugi itd.


  Adresiranje i DMX 512

 

Postoji više digitalnih protokola, ali svojevrstan Esperanto scenske rasvjete je protokol DMX 512, koji može prenijeti informacije potrebne za upravljanje sa 512 kanala.

Digitalni protokoli mogu upravljati ne samo dimmerima, već i drugim uređajima poput automatskih reflektora ili dimilica. Informacije se prenose lančanom vezom koja prolazi kroz sve uređaje. Svaki uređaj ima adresu pomoću koje prepoznaje informacije koje se odnose na njega i izvršava naredbe.

Za protokol je nevažno da li je komanda koju prenosi namijenjena dimmeru ili sceneru. On šalje brojke. Brojka 127, na pr. može dimmeru značiti da kanal na koji se naredba odnosi stavi na 50% nazivnog napona, a skeneru da stavi crveni filter pred objektiv. Kako postupiti prema primljenoj naredbi uređaji znaju sami.

Svaki uređaj zna koliko kanala troši. Dimmeri najčešće troše 6 ili 12 kanala, ovisno o tome imaju li 6 izlaza od 5 kW ili 12 izlaza od 3 kW. Sceneri mogu trošiti od 6 do preko 20 kanala, po jedan za boju, gobo, pomak zrcala itd. Na svakom uređaju se nalazi brojčanik na kojem se postavlja adresa. Ukoliko se uređaju koji troši 6 kanala postavi adresa 7, on će znati da se naredbe vezane uz kontrolne kanale između 7 i 12 odnose na njega, jer je 7+6=12. Naredbe vezane uz ostale kanale će proći kroz njega na putu do slijedećeg uređaja, ali on na njih neće reagirati.


  Jednostavni regulatoriUobičajeni dizajn jednostavnog regulatora sastoji se od dva reda po 6, 12, 24 ili 48 klizača. Gornji i donji klizači kontroliraju iste kanale. To daje mogućnost slaganja dviju različitih svjetlosnih situacija. Svaka grupa klizača ima master klizač koji upravlja radom cijele grupe. Istovremenim podizanjem jednog i spuštanjem drugog mastera moguće je pretopiti svjetlo iz jedne situacije u drugu (crosfade).

Pritiskom na gumb ispod klizača kanal se trenutno pali na punu vrijednost. Izlaz čitavog regulatora kontrolira grand master klizač smješten na desnoj strani regulatora.

Ovaj dizajn se naziva Two preset, pri čemu se misli na dvije grupe klizača.


  Regulatori sa submasterimaIako na prvi pogled izgledaju slično ovi regulatori se bitno razlikuju od jednostavnih regulatora kako po mogućnostima tako i po načinu rada.

Dva reda klizača ovdje ne kontroliraju pojedinačne kanale već čitave grupe, zbog čega se nazivaju submasterima. Pojedinačnim kanalima se pristupa preko tastature, a vrijednost svakog kanala i mnoge druge informacije dostupne su putem displeja ili monitora.

Broj svjetlosnih situacija koje ovakav regulator može zapamtiti je praktično neograničen, a ima i brojne druge mogućnosti poput unaprijed programiranih svjetlosnih efekata, automatskog sekvencijalnog paljenja i gašenja grupa reflektora (chase) kao i određivanja brzina prijelaza iz jedne svjetlosne situacije u drugu.


  Koncertni regulatori

Predstavljaju kombinaciju Two preset regulatora i regulatora sa submasterima. Imaju velik broj klizača koji mogu kontrolirati pojedinačne kanale ili grupe.

Regulatori sa submasterima su pogodniji za produkcije koje se programiraju unaprijed, zbog čega su naročito popularni u kazalištu. Na rock koncertima je često potrebno vrlo brzo reagirati i pristupiti pojedinačnom kanalu, a u tim situacijama nema vremena za tipkanje po tastaturi.


  Scaneri i dimmeri

Regulator koji poznaje DMX 512 protokol u načelu može upravljati i scanerima i dimmerima.

Programiranje scanera je, međutim, složen proces koji zahtijeva preciznu kontrolu velikog broja kanala. Zbog toga postoje regulatori posebno konstruirani za upravljanaje scanerima, koji olakšavaju posao.

Na većim produkcijama je praktično razdvojiti upravljanje rasvjetom na više regulatora: jedan za efekte, drugi za izvođače, treći za scanere i sl.


  Regulacija reflektora sa HMI žaruljama

Intenzitet svjetla reflektora sa HMI i sličnim žaruljama nije moguće regulirati dimmerima jer HMI žarulje rade samo na punom naponu.

Za regulaciju takvih reflektora postoje tzv. mehanički dimmeri: konstrukcije sa krilcima koje se montiraju ispred reflektora. Kada su krilca otvorena, reflektor daje puni intenzitet svjetla. Zakretanjem krilaca intenzitet svjetla se smanjuje, slično kao na prozorskim roletama. Budući da su krilca vrlo blizu reflektoru projekcija je neoštra i sjene se ne vide.

Mehaničkim dimmerima je moguće upravljati putem DMX 512 protokola.


Nastavak:
  Automatski reflektori

Početna stranica
 
Kazalo