Rasvjetna tijela

Početna stranica
Kazalo

 
Rasvjetna tijela s lećom
 
Rasvjetna tijela bez leće

Kućna žarulja svijetli na sve strane, nepotrebno osvjetljavajući strop i zidove. Sjenilo prikuplja svjetlo i reflektira ga u željenom smjeru.

Dodavanjem sjenila kućna žarulja prestaje biti samo izvor svjetla i postaje rasvjetno tijelo.


 

Sva rasvjetna tijela su sastavljena od izvora svjetla, zrcala koje usmjerava svjetlo i kućišta koje omogućava rukovanje. Za precizniju kontrolu svjetla ovom osnovnom dizajnu se dodaje jedna ili više leća, te brojni dodatci kućištu potput mehanizama za kontrolu širine snopa, vrata i sl.

Širina svjetlosnog snopa je osnovni kriterij podjele rasvjetnih tijela. Za rasvjetna tijela sa svjetlosnim snopom širim od 60 st. u engleskom jeziku se upotrebljava izraz flood, u slobodnom prijevodu poplava, čime se želi izraziti da ta rasvjetna tijela lijevaju svjetlo. Mi ćemo koristiti izraz obasjavač. Obasjavači su u pravilu rasvjetna tijela bez leće, sastavljena samo od izvora svjetla, zrcala i kućišta.

Rasvjetna tijela sa snopom užim od 60 st. engleski se nazivaju spot, točka, pri čemu se misli na malen, točkasti izvor svjetla koji omogućava bolju kontrolu. Ova rasvjetna tijela u pravilu imaju i leću, pa ćemo ih nazivati reflektori s lećom, spot reflektori ili skraćeno samo reflektori.

Osim širine snopa za snimatelja su bitne i druge značajke rasvjetnih tijela kao što su ravnomjernost snopa , kvaliteta svjetla, mogućnosti kontole i efikasnost.

 • Ravnomjernost snopa se ispituje tako da se mjeri intenzitet svjetla od centra svjetlosnog snopa prema rubovima. Što je pad intenziteta svjetla sporji, snop je ravnomjerniji i obratno.

 • Kvaliteta svjetla se odnosi na mekoću sjene koju će dati rasvjetno tijelo, i u osnovi zavisi o veličini površine koja emitira svjetlo. U pravilu reflektori s lećom daju tvrđu sjenu nego obasjavači, jer im je izvor svjetla manji, po čemu su i dobili ime (spot=točka).

 • Mogućnosti kontrole također zavise prvenstveno o veličini površine koja emitira svjetlo, ali i o konstrukciji rasvjetnog tijela. Što je izvor svjetla manji mogućnosti kontrole su veće, pa u pravilu reflektori s lećom imaju bolje mogućnosti kontrole nego obasjavači.

 • Efikasnost govori o tome koliki su gubitci svjetla kod pojedinog rasvjetnog tijela. Neka rasvjetna tijela iskorištavaju veći dio svjetla, dok se kod drugih dio svjetla gubi u kućištu. Efikasnost rasvjetnog tijela ne treba brkati sa efikasnosti izvora svjetla.

  Zrcala

U rasvjetnim tijelima susrećemo četiri vrste zrcala: sferno, parabolično, eliptično i kombinirano ili asimetrično. Žarulja se uvijek nalazi u žarištu zrcala. Svako zrcalo reflektira zrake svjetla na drugačiji način:

 • Sferno zrcalo reflektira zrake pod kutem upada, vraća ih smjerom kojim su stigle.
 • Parabolično zrcalo reflektira paralelni snop zraka svjetla
 • Eliptično zrcalo ima dva žarišta. Ukoliko je žarulja u jednom, reflektirane zrake svjetla se sakupljaju u drugom žarištu
 • Kombinirano zrcalo reflektira asimetrični snop zraka svjetla, i koristi se u asimetričnim obasjavačima o kojima će biti riječi u poglavlju o reflektorima bez leće.

  Leća

U rasvjetnim tijelima se u pravilu koristi plankonveksna leća ili neka od njenih izvedenica poput Fresnelove leće. Plankonveksna leća je s jedne strane ravna, a s druge ispupčena. Način djelovanja leće ovisi o položaju izvora svjetla u odnosu na žarište leće:

 • Ukoliko je izvor svjetla između žarišta i leće, zrake svjetla se šire.
 • Ukoliko je izvor svjetla u žaištu, zrake svjetla su paralelne.
 • Ukolko je žarište između izvora svjetla i leće, zrake svjetla se sakupljaju.

Nastavak:
  Rasvjetna tijela s lećom Rasvjetna tijela bez leće

Početna stranica
Kazalo