Ugođaj u TV drami

Dramske emisije
 
Početna stranica
 
Kazalo
 

 

Pri osvjetljavanju neke scene snimateljev zadatak nije samo učiniti sadržaj kadra vidljivim i preglednim te stvoriti neki ugođaj, već stvoriti savim određeni ugođaj, koji će odgovoriti na mnoga specifična pitanja što su zadana funkcijom scene u cjelini filma. Snimatelj mora pomoći gledaocu da se što brže i što sigurnije orijentira u vremenu i prostoru, a posebno jasno mora odrediti vremenski trenutak zbivanja: noć, dan ili vrijeme koje se nalazi između ova dva ekstrema.

prof. Nikola Tanhofer


  Važnost i uloga simbolaPromatrajući slike lijevo i desno teško možemo zaključiti o kojem se dobu dana radi. Obje su osvijetljene identično: prednje glavno svjetlo koje ne stvara značajnije sjene i obavezno stražnje svjetlo. Kontrast, kvaliteta i boja svjetla su također isti.

Donji kadrovi daju odgovor: upaljene svjetiljke u lijevoj sceni jasno govore da je noć, dok osvijetljeni prozor u desnoj sceni nedvojbeno osvjedoči da se scena odigrava danju.
 

Upaljene svjetiljke i osvijetljeni prozor su simboli noći odnosno dana. Simboli djeluju oslanjajući se na iskustvo gledalaca i olakšavaju snimatelju zadatak stvaranja ugođaja. Nakon što je u scenu uključio neki od simbola, snimatelj je slobodan osvjetljivati scenu kako mu najviše odgovara, naravno pod uvjetom da u dovoljnoj mjeri poštuje logiku svjetla nametnutu upotrijebljenim simbolom.

Slijedeća tri kadra osvijetljena su na različite načine, pripadaju različitim snimateljskim stilovima, ali sva tri bez prevelikih poteškoća prihvaćamo kao realističan prikaz dnevnog interijera.

 

Prvi kadar je osvijetljen tvrdim hollywoodskim svjetlom. Smjer svjetla kojim su osvijetljeni glumci samo uvjetno odgovara smjeru svjetla koje bi došlo od prozora, a opći kontrast je očigledno smanjen dopunskim svjetlom.

Drugi kadar je osvijetljen visokim, donekle omekšanim svjetlom. Vjerojatno se radi o reflektorima sa Fresnelovom lećom ispred kojih je stavljen difuzijski materijal. Smjer i boja svjetla ne odgovaraju svjetlu prozora. Pa ipak, zahvaljujući dobrom balansu između intenziteta svjetla na prozoru i onog na licima, kao i nešto mekšoj kvaliteti svjetla, scenu doživljavamo kao prihvatljiv prikaz dana.

Treći kadar je osvijetljen flamanskim svjetlom. Smjerom, kvalitetom i kontrastom odgovara svjetlu prozora, zbog čega scena djeluje sasvim realistično.


  Simboli dana

Osvijetljeni prozor je, kao što smo vidjeli, neizostavni simbol dana u interijeru.

I u eksterijernim scenama postoje simboli. Zrake svjetla koje se probijaju kroz stabla tumačimo kao svjetlo Sunca, jer su žućkaste. Isto svjetlo plave boje bilo bi protumačeno kao mjesečina, što bi promjenilo ugođaj scene u noć.


  Simboli noćiUpaljene svjetiljke ili svijeće i tamni prozori simboli su noći u interijeru, a upaljeni farovi automobila u eksterijeru.

Tamna plava boja također označava noć. Radi se prije o konvenciji nego o simbolu preuzetom iz iskustva. Uporište za ovu konvenciju nalazi se u fiziologiji ljudskog oka koje je osjetljivije na plavo svjetlo, zbog čega nam svjetlo niskog intenziteta djeluje plavkasto. Sunčevo svjetlo i mjesečina su iste boje, ali mjesečinu doživljavamo kao plaviju.
  Simboli sumraka i zore

Situacije u kojima su i prirodni i umjetni izvori svjetla prisutni i podjednako jaki simboliziraju prijelazna doba dana: sumrak i zoru.

Likovno gledano, između sumraka i zore nema razlike. Za točno određivanje o kojem se od ova dva doba dana radi, potrebna su dodatna objašnjenja i simboli. Prazne gradske ulice, na pr. označavaju zoru, a ulice pune ljudi sumrak.


  Konvencije mraka

Poseban izazov za snimatelja predstavlja osvjetljivanje scene koja se odigrava u mraku. Ima scena u kojima glumci izgovaraju tekst tipa: Mračno je kao u rogu, ništa ne vidim, ili sličan, a ipak scenu treba snimiti, što znači da je treba i nekako osvijetliti.

U takvim situacijama snimatelji najčešće pribjegavaju konvencijama. Osvjetljavaju scenu plavim svjetlom nedefiniranog izvora, često razlomljenim sjenama nepoznatog porijekla. Za bliže planove primjenjuju svjetlosni krupni plan, bacanje otoka svjetla na dio kadra koji se treba vidjeti, ostavljajući ostatak slike u mraku.


  Miješanje simbola

 
 

Vidjeli smo kako je takav postupak primjenjen u filmu Kum.

U TV seriji Zapadno krilo osvijetljeni prozori jasno određuju vrijeme radnje, dok upaljene svjetiljke služe kao likovni akcenti u prednjem i stražnjem planu čime slika dobiva na dubini, pružajući također i opravdanje za toplije svjetlo na licima glumaca.

U filmu Lili Marlen plavkasti prozor i žuta sjenila upaljenih svjetiljki nisu simboli sumraka, već elementi kolorističke ekspresije. U ovom primjeru se i ne radi o realistično motiviranom svjetlu, već o stilizaciji u kojoj boja ima dramaturšku funkciju. Dokaz je plavo lice nacističkog oficira, koje bi u stvarnoj situaciji bilo osvijetljeno žutim svjetlom svjetiljke na stolu.


  Promjena ugođaja

  Paljenje i gašenje svjetla i nestanci struje su događaji koji zahtjevaju promjenu ugođaja unutar scene ili kadra. I ovdje se snimatelj oslanja na simbole i konvencije, ali najčešće nije dovoljno samo upaliti i ugasiti svjetiljku-simbol, već je potrebno stvoriti dvije različite svjetlosne situacije jer je izvor svjetla prije i nakon promjene različit. Gledalac ne smije osjetiti da se jedna grupa reflektora gasi a druga pali, već mora povjerovati da se upalio odnosno ugasio samo pretpostavljeni izvor svjetla vidljiv ili naslućen u kadru. Ukoliko su smjerovi svjetla prije i nakon promjene vrlo različiti, to može biti težak zadatak.


Zanimljiv primjer nalazimo u filmu Rondo. Kadar prije promjene je osvijetljen flamanskim svjetlom koje uz ugašenu svjetiljku sugerira dan. Nakon promjene glumci su osvijetljeni tvrdim svjetlom križane OSP koja je motivirana upaljenom svjetiljkom.

Sama promjena je izvedena u krupnom planu šahovske ploče. Prije promjene figure su osvijetljene mekim prednjim svjetlom i ponešto podeksponirane, a nakon promjene bočnim tvrdim svjetlom. Meko svjetlo iz prethodnog kadra sada ima ulogu dopunskog svjetla.
  Ugođaj u sapunici

  Snimateljski pristup u mnogome zavisi o vrsti produkcije. Televizijski žanr popularno nazvan sapunica zahtjeva vrlo brz ritam snimanja, u kojem nema vremena za složene promjene i korekcije svjetla. Obično se snima s više kamera, što otežava stvaranje raznolikih ugođaja. Radnja se razvija prvenstveno kroz dijalog, a pažnja je uglavnom usredotočena na blize planove glumaca. Ugođaj i realističnost slike je u drugom planu, ali ipak je potrebno znati vrijeme zbivanja. Zato su u ovom žanru razvijene dodatne konvencije zahvaljujući kojima se gledalac može orijentirati u vremenu i prostoru.

Radnja se u sapunicama obično odvija u malom broju prostora: jedna ili dvije kuće, ured, restoran i sl. Uobičajeno je snimiti eksterijer svakog prostora u različita doba dana, i kasnije tim kadrom započinjati svaku scenu. Kao da je napisano: Ivina kuća, noć. Nakon takvog kadra gledalac zna gdje je i koje je doba dana.

U mnogim sapunicama to ostaje jedina informacija, jer se u interijeru prozori i svjetiljke izbjegavaju. Ukoliko to ipak nije slučaj, dovoljno je promjeniti svjetlo na prozorima. Svjetlo na glumcima uopće se ne mijenja, čime se dobiva na brzini snimanja.

  Zapadno krilo - obilje ugođaja u TV seriji

Ambiciozna večernja TV serija Zapadno krilo u svakoj epizodi prati dnevna zbivanja u Bijeloj kući. Mnoge scene započinju kadrom lokacije na kojoj će se scena zbivati, čak sa ispisanim točnim vremenom.

Za razliku od niskobudžetnih sapunica, ova serija to ne čini kako bi se oslobodila potrebe pričanja slikom, već zbog stvaranja osjećaja dokumentarnosti i ubrzavanja radnje. Ugođaj svake scene precizno odgovara vremenu zbivanja.


Jutro

Nisko sunčevo svjetlo i doručak na stolu, uz žuti voćni sok u čašama, nedvojbeno određuju doba dana.


Dan

Vani je očigledno sunčano, ali strme sjene roleta u gornjem desnom kutu kadra govore da je sunce visoko. Vrijeme radnje: oko podneva.


Kasno poslijepodne

Sunce je ponovno nisko, ali svijetli narančastim svjetlom. Oznake kasnog poslijepodneva


Sumrak

Plavo dnevno svjetlo i žuto svjetlo svjetiljki izjednačeni su po intenzitetu. Sumrak. Plavi prozor i plave košulje vizualno povezuju kadrove.


Noć

Napolju je mrak, svjetiljke su upaljene. Nema miješanog svjetla. Pala je noć.


Nastavak:
  Križana OSP u TV drami

Dramske emisije
 
Početna stranica
 
Kazalo